www.eprace.edu.pl » ksiazka-artystyczna-wyzwania » Abstrakt

Abstrakt

W artykule omówiono współczesny dorobek edytorski polskich wydawców w dziedzinie książki artystycznej, według stanu z października 2002 roku. Autor zwrócił szczególną uwagę na profil wydawniczy prezentowanych instytucji oraz tendencje rozwojowe polskiej książki artystycznej. Dokładnie scharakteryzowano najważniejsze ośrodki wydawnicze, dorobek poszczególnych wydawców oraz perspektywy dalszego rozwoju książki artystycznej w Polsce. Wiele miejsca poświęcono także sytuacji książki artystycznej w kontekście przemian cywilizacyjnych i technologicznych we współczesnym świecie.

Artykuł stanowi przejrzysty i kompletny przegląd zarówno zagadnień szczegółowych dotyczących bezpośrednio praktyki wydawniczej w dziedzinie książki artystycznej, jak też zjawisk tworzących ogólniejsze tło dla przedmiotu niniejszego opracowania.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.