www.eprace.edu.pl » ksiazka-artystyczna-wyzwania » Przypisy

Przypisy

K. Migoń: Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław 1984, s. 13.

J. Misiak: Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski [W:] Z książką przez wieki pod red. A. Krawczyka. Lublin 2002, s. 357-366.

Szczegółowy wykaz publikacji "Correspondance des Arts" znajduje się w katalogu wydawniczym: Correspondance des Arts. Book Art Museum. Łódź 2002 ; zob. też Książki wydawnictwa Correspondance des Arts [dostęp 18 października 2002]. Dostępny w World Wide Web: http://www.book.art.pl/

Muzeum Ksiązki Artystycznej - adres elektr.: http://www.book.art.pl/

Zasady projektu "Studnia" omówiono szerzej na stronie internetowej muzeum [dostęp 18 października 2002]. Dostępna w World Wide Web: http://www.book.art.pl/

Urszula Kurtiak i Edward Ley. Wydawnictwo Artystyczne - adres elektr.: http://www.kurtiak-ley.pl/

Szczegółowy wykaz publikacji znajduje się na stronie domowej wydawnictwa [dostęp 18 października 2002]. Dostępna w World Wide Web: http://www.kurtiak-ley.pl/

Na przykład Book Arts Web - adres elektr.: http://www.philobiblon.com/

Quest Art Publishers - adres elektr.: http://www.questart.com.pl/

J. Pluta, Bydgoskie "documenta" Solińskiego i Kaji [W:] Całość i fragmenty. Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego 1979-1995. Bydgoszcz 1995, s. 11-16.

Wydawnictwo "Pergamena" - adres elektr.: http://www.pergamena.pl/

J. Misiak: op.cit.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.